2009.gada 6.jūnija Jēkabpils novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Uldis Auzāns
2
Ināra Blumberga
3
Elizabete Krūkliņa
4
Regīna Pudāne
5
Anda Ķiploka
6
Juris Ratnieks
7
Pēteris Ķiploks
8
Aldis Jasis
9
Uģis Vārslavāns
10
Aīda Bikauniece
11
Aleta Baltmane
12
Ināra Rudeviča
13
Natālija Jaudzema
14
Normunds Krīvāns
15
Skaidrīte Jostsone