2009.gada 6.jūnija Jēkabpils novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Edvīns Meņķis
2
Aija Raginska
3
Aivars Vanags
4
Juris Krūmiņš
5
Artūrs Akmens
6
Andris Baltaruņķis
7
Jānis Misters-Mistris
8
Ina Sēle
9
Jānis Gaidis
10
Jānis Raubiška
11
Jānis Sils
12
Intra Kurme
13
Andris Sēlis
14
Dzidra Jakovicka
15
Māris Urbāns
16
Inga Martinova
17
Ilgvars Prodišķis
18
Edmunds Erdlāns