2009.gada 6.jūnija Jēkabpils novada domes vēlēšanas
Partija "Visu Latvijai!"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Gints Audzītis
2
Andis Bikaunieks
3
Aigars Spēks
4
Andris Ķiploks
5
Jāzeps Šnikers
6
Vizma Ieviņa
7
Kristaps Rāviņš
8
Pēteris Balodis
9
Aigars Pērkons
10
Irēna Raubiška
11
Viesturs Celmārs
12
Inese Grauza
13
Jānis Bisāns
14
Norberts Pudāns
15
Kaspars Čekanovskis