2009.gada 6.jūnija Jēkabpils novada domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Anita Lemaka
2
Valentīna Miglāne
3
Modris Pavārs
4
Māra Andrijauska
5
Santa Lazda
6
Anita Žigure
7
Raivis Naglis
8
Judīte Januškeviča
9
Jānis Stikāns
10
Ilona Pūdāne
11
Aina Daukste
12
Tekla Gribuste
13
Anita Blumberga
14
Inga Lapiņa
15
Agris Šulte
16
Valija Flandere
17
Daina Dadeika
18
Aldis Rudzītis