2009.gada 6.jūnija Jēkabpils novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Anda Svarāne
2
Edvīns Grauzs
3
Inta Tomāne
4
Ingūna Klaucāne
5
Andis Timofejevs
6
Rita Skrējāne
7
Vera Jurgeviča
8
Toms Teicāns
9
Dainis Avotiņš
10
Evita Urbāne
11
Imants Ošāns
12
Andrejs Hotuļevs
13
Ivars Zvaniņš
14
Juris Bartusevičs
15
Gunta Liepiņa
16
Dainis Vecums
17
Daina Sauleviča
18
Inita Driksniņa