2009.gada 6.jūnija Aknīstes novada domes vēlēšanas
GĀRSENE NOVADAM
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(11) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Lidija Deksne
2
Andris Zībergs
3
Andris Punculis
4
Ilva Elksne
5
Uldis Linarts
6
Kristiana Kalniete
7
Nikolajs Curikovs
8
Laimonis Narbuts
9
Guntars Geida
10
Ligita Vecvagare
11
Sarmīte Buholce