2009.gada 6.jūnija Aknīstes novada domes vēlēšanas
ALEJAS
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(10) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Skaidrīte Pudāne
2
Ilga Ģile
3
Nadežda Vorobjova
4
Ingus Grauziņš
5
Nata Gaibišele
6
Agrita Liniņa
7
Jolanta Giluča
8
Oksana Zepa
9
Antoņina Mikitova
10
Žanna Semjonova