2009.gada 6.jūnija Aknīstes novada domes vēlēšanas
VIENOTAM NOVADAM
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ingrīda Vendele
2
Vija Dzene
3
Harijs Vilnis
4
Valentīna Čāmāne
5
Māris Ozoliņš
6
Ainārs Deksnis
7
Elga Miķēna
8
Gita Liepa
9
Evija Ķiķēna
10
Velda Šīrone
11
Lāsma Prande
12
Ilga Cālīte
13
Valdemārs Juris Tarbuns
14
Marija Ribicka