2009.gada 6.jūnija Aknīstes novada domes vēlēšanas
MĒS - SAVAM NOVADAM
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aivars Ielejs
2
Valērijs Venediktovs
3
Normunds Mežaraups
4
Sandra Vārslavāne
5
Gita Loča
6
Ivars Eiduks
7
Inguna Joča
8
Gaida Vuškāne
9
Eva Joča
10
Ineta Plocāne
11
Jānis Vanags
12
Mudīte Nikolajeva
13
Ināra Lunģe
14
Gunta Ozoliņa
15
Rita Markūne