2009.gada 6.jūnija Viesītes novada domes vēlēšanas
"Mēs - Viesītes novadam"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Dimitrijevs
2
Andris Baldunčiks
3
Dainis Līcis
4
Aina Pečauska
5
Biruta Valaine
6
Māra Ose
7
Svetlana Andruškeviča
8
Skaidrīte Nažinska
9
Juris Lūsis
10
Valdis Piekuss
11
Alvis Vidžis
12
Vilnis Danilevičs
13
Sarmīte Milakne