2009.gada 6.jūnija Viesītes novada domes vēlēšanas
"Viesītes novads-mūsu mājas"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Alfons Žuks
2
Juris Līcis
3
Modris Lāčplēsis
4
Iveta Līce
5
Jānis Osis
6
Juris Erniņš
7
Gunta Dobrovska
8
Iveta Tīrumniece
9
Iveta Maševska
10
Aigars Miezītis
11
Anita Rudzīte
12
Māris Malcenieks
13
Rudīte Feldmane
14
Ruta Mašinska
15
Viktors Ļahtiņins
16
Jānis Birste