2009.gada 6.jūnija Viesītes novada domes vēlēšanas
VVN-VISI VIENOTI NOVADAM
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(12) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Edgars Līcis
2
Gita Kļaviņa
3
Ivars Vingris
4
Sarmīte Stumbiņa
5
Valdis Banders
6
Guna Purene-Bīriņa
7
Tālis Elpers
8
Aija Rutka
9
Māris Blitsons
10
Pēteris Līcis
11
Guntars Bārdulis
12
Rolands Grava