2009.gada 6.jūnija Viesītes novada domes vēlēšanas
Viesīte -mūsu novads
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Valdis Broničs
2
Sanita Podžus
3
Uldis Ratnieks
4
Andris Zariņš
5
Dainis Černauskis
6
Zigmunds Avens
7
Vigonts Kuklis
8
Jānis Raups
9
Aigars Klibiķis
10
Imants Liepiņš
11
Aija Balode
12
Helmuts Rieksts
13
Inese Purene
14
Juris Misiņš