2009.gada 6.jūnija Krustpils novada domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Kārlis Pabērzs
2
Aivars Jaksons
3
Vija Stiebriņa
4
Jānis Pastars
5
Dace Broka
6
Inese Bramane
7
Dzintars Kalniņš
8
Dace Kalniņa
9
Ilze Bičevska
10
Valērijs Indāns
11
Sandra Kaļeiņikova
12
Aina Krūmiņa
13
Kārlis Stars
14
Spodris Bērziņš
15
Dace Vītola
16
Līga Liepiņa
17
Jevgēnijs Detlevkins
18
Svetlana Lāce