2009.gada 6.jūnija Krustpils novada domes vēlēšanas
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Marija Stalidzāne
2
Inta Ozoliņa
3
Jeļena Hnikina
4
Lilija Grugule
5
Benita Spalviņa
6
Dzintars Skalbe
7
Inta Trokša
8
Anita Pobjaržina
9
Inna Sakoviča
10
Ilmārs Lindāns
11
Vilija Lazdiņa
12
Zanda Bojere
13
Vizma Lejiņa
14
Dace Podniece
15
Līga Stulpiņa
16
Aija Prokofjeva
17
Edgars Siliņš
18
Aija Rogāle