2009.gada 6.jūnija Krustpils novada domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Mirdza Zirnīte
2
Gundega Eglīte
3
Valdis Ozoliņš
4
Inita Beinaroviča
5
Iluta Randoha
6
Aija Semjonova
7
Leontīne Ozoliņa
8
Dzintars Švirksts
9
Ilze Stupāne
10
Regīna Vilnraga
11
Edgars Turkopolis
12
Jānis Trokša
13
Ineta Speldziņa
14
Andris Stalidzāns
15
Gunārs Gžibovskis