2009.gada 6.jūnija Krustpils novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Kalniņš
2
Kornēlija Brūniņa
3
Arita Zāle
4
Pēteris Gravāns
5
Valda Kalniņa
6
Vilnis Eglītis-Tropuliņš
7
Imants Gedušs
8
Mārtiņš Zaļais
9
Anita Putka
10
Ilona Zalāne
11
Maija Kīne
12
Artūrs Seržāns
13
Pēteris Kjazja
14
Valentīna Carjova
15
Anita Ruliete
16
Oļģerts Stalidzāns
17
Aija Vetere
18
Dzintra Mikanovska