2009.gada 6.jūnija Krustpils novada domes vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(9) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Sergejs Volkovs
2
Genadijs Ivanovs
3
Marija Puķīte
4
Roberts Draško
5
Juris Puriškevičs
6
Aleksandrs Raščevskis
7
Vasilijs Bogovičs
8
Raisa Dmitrijeva
9
Ineta Skrauča