2009.gada 6.jūnija Krustpils novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Dainis Lapiņš
2
Evita Lesiņa
3
Ilga Cimbule
4
Vilnis Zemītis
5
Iluta Bērziņa
6
Zigrīda Dreimane
7
Laimonis Kalniņš
8
Inese Seile
9
Ārijs Daģis
10
Maija Grundšteine
11
Lidija Smolova
12
Ieva Veigure
13
Solveiga Riekstiņa
14
Elga Upmale
15
Edgars Gazarovs
16
Vilis Karasevs
17
Anita Lesiņa
18
Aleksandrs Indāns