2009.gada 6.jūnija Salas novada domes vēlēšanas
"Vienoti mūsu novadam"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Irēna Sproģe
2
Andris Bārzdiņš
3
Rita Audriņa
4
Jānis Dambrāns
5
Andris Dilbeks
6
Inga Galdiņa
7
Guntars Paeglis
8
Oskars Vilciņš
9
Ingūna Rēķe
10
Andrejs Lisjonoks
11
Inguna Ļevāne
12
Uldis Rāva
13
Elīna Skuja
14
Ruta Jakovļeva
15
Gatis Balodis
16
Juris Boķis