2009.gada 6.jūnija Salas novada domes vēlēšanas
"Sēļu zeme"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Bite
2
Vija Pelčere
3
Dita Vītola
4
Juris Balodītis
5
Sandra Kaņepa
6
Vika Vanaga
7
Pēteris Krastiņš
8
Aldis Līcītis
9
Ziedonis Bārbals
10
Juris Niedrītis
11
Solvita Koja
12
Raimons Dubkevičs
13
Sandra Āriņa
14
Ilmārs Elksnis
15
Zane Ozola