2009.gada 6.jūnija Krāslavas novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Viktors Moisejs
2
Lidija Platonova
3
Vjačeslavs Aprups
4
Jānis Tukāns
5
Arnolds Bērs
6
Gundega Grišāne
7
Viktorija Olehno
8
Gunārs Svarinskis
9
Lidija Moiseja
10
Lolita Proma
11
Anna Krumpāne
12
Ņina Vasiļjeva
13
Aleksandrs Savickis
14
Inga Jākobsone
15
Andris Jakovelis
16
Inga Caune
17
Dina Skudra
18
Igors Menščikovs