2009.gada 6.jūnija Krāslavas novada domes vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Valērijs Karpovs
2
Sergejs Gusarovs
3
Valērijs Križanovskis
4
Aleksandrs Kļimovs
5
Tatjana Sotņikova
6
Pēteris Ratkevičs
7
Antonijs Seilišs
8
Valērijs Ļaksa
9
Zigmunds Blaževičs
10
Valentīna Bārtule
11
Svetlana Koļesnika
12
Uļjana Osadčaja
13
Ilona Jegorova
14
Irēna Voicehoviča
15
Viktorija Vengreviča
16
Marina Procevska
17
Aivars Cimoško
18
Roberts Kuzņerevičs
19
Eduards Rītiņš
20
Vladimirs Voitjuls