2009.gada 6.jūnija Krāslavas novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(17) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Mečislavs Lukša
2
Egils Muskars
3
Olga Jokste
4
Valdis Viļums
5
Valērijs Drozdovs
6
Jānis Vēvers
7
Konstancija Kirsanova
8
Rudīte Lipšāne
9
Jurijs Švabs
10
Jeļena Vorošilova
11
Antoņina Tuče
12
Andrejs Zarovskis
13
Pēteris Nipāns
14
Žanna Drozdovska
15
Biruta Stivriņa
16
Elita Ornicāne
17
Lidija Ostrovska