2009.gada 6.jūnija Krāslavas novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Gunārs Upenieks
2
Aivars Umbraško
3
Aleksandrs Jevtušoks
4
Ēvalds Cauņa
5
Andrejs Jakubovskis
6
Jānis Mančinskis
7
Jānis Geiba
8
Vera Bīriņa
9
Vitālijs Aišpurs
10
Biruta Čižika
11
Česlavs Varnass
12
Andris Uzuls
13
Antons Ļaksa
14
Andris Rukmans
15
Artis Konošonoks
16
Jāzeps Dobkevičs
17
Ēvalds Suveizda
18
Māris Osis
19
Viktorija Lene
20
Francis Zalbovičs