2009.gada 6.jūnija Krāslavas novada domes vēlēšanas
"Latgales tauta"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Inga Prilucka-Pūce
2
Ilmārs Skerškāns
3
Pāvels Trofimovs
4
Vladimirs Dovgaļovs
5
Irēna Prilucka
6
Jāzeps Skudra
7
Aleksandrs Čerņenko
8
Olga Buhalova
9
Ervīns Kuzmičs
10
Andrejs Krikovs
11
Anastasija Dovgaļova
12
Jeļena Žurņa
13
Larisa Jacina
14
Jānis Skerškāns