2009.gada 6.jūnija Krāslavas novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Tračums
2
Normunds Mačuļskis
3
Stanislavs Pekšs
4
Ivars Murāns
5
Edvīns Gasperovičs
6
Viktorija Naļivaiko
7
Vija Konceviča
8
Viktors Beinarovičs
9
Skaidrīte Gasperoviča
10
Jānis Umbraško
11
Konstantīns Dilba
12
Anatolijs Ļackis
13
Elvīra Linčika