2009.gada 6.jūnija Dagdas novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Sandra Viškure
2
Konstantīns Andžāns
3
Melānija Rudavina
4
Aleksandrs Gžibovskis
5
Marija Aleksejeva
6
Andris Utāns
7
Anatols Viškurs
8
Erna Šļahota
9
Inta Vedļa
10
Valentīna Avgustova
11
Inta Viļuma
12
Aigars Orols
13
Viktors Krūmiņš
14
Elita Pontaga
15
Ina Sadovska
16
Antons Eisaks