2009.gada 6.jūnija Dagdas novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Viktors Stikuts
2
Jāzeps Ornicāns
3
Sergejs Antonovs
4
Pēteris Tukišs
5
Ēvalds Andžāns
6
Jadviga Ceicāne
7
Aivars Belkovskis
8
Valdis Orols
9
Oļegs Gekišs
10
Alla Semenjuka
11
Vladimirs Šalajevs
12
Rita Vaišļa
13
Aivars Platacis
14
Vitālijs Mačukāns
15
Vladislavs Ļahs
16
Anita Kiselevska
17
Jāzeps Japiņš
18
Ēriks Čaplinskis