2009.gada 6.jūnija Dagdas novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Viktors Petrovskis
2
Inese Plesņa
3
Romualda Demida
4
Ināra Zavadska
5
Juris Priluckis
6
Edgars Beinarovičs
7
Ārija Šumeiko
8
Irēna Gžibovska
9
Ivars Pauliņš
10
Olga Kacare
11
Lilija Mihejeva
12
Arvīds Ozoliņš
13
Janīna Pauliņa
14
Viktors Ivanovs
15
Alfrēds Plotka
16
Jānis Nartišs
17
Ernests Vjaters
18
Skaidrīte Augustāne