2009.gada 6.jūnija Dagdas novada domes vēlēšanas
"Latgales tauta"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(7) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Olga Ivanova
2
Irēna Puzanova
3
Andris Balančenoks
4
Tatjana Kairo
5
Leonards Geikins
6
Ludmila Orlova
7
Valentīna Šilvāne