2009.gada 6.jūnija Dagdas novada domes vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(10) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Viktors Sevastjanovs
2
Jānis Andrejevs
3
Vasilijs Šalajevs
4
Nikolajs Tukišs
5
Ilmārs Kalpišs
6
Artūrs Grišāns
7
Igors Filipovs
8
Visvaldis Skrebs
9
Andrejs Saratovs
10
Aleksandrs Puzanovs