2009.gada 6.jūnija Aglonas novada domes vēlēšanas
Novada apvienotais saraksts
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Andris Badūns
2
Mārīte Mežiniece
3
Zoja Agafonova
4
Aina Buiniča
5
Andris Girss
6
Ināra Lukaševiča
7
Pēteris Bekišs
8
Inese Egle
9
Irēna Maļuhina
10
Vija Ancāne
11
Ainārs Streļčs
12
Aleksandrs Dorofejevs
13
Aivars Indrikovs
14
Aivars Kluss
15
Igors Reščenko
16
Andris Indāns