2009.gada 6.jūnija Aglonas novada domes vēlēšanas
"Mēs - Aglonas novada rītdienai"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Helēna Streiķe
2
Ingūna Barkeviča
3
Valentīna Podskočija
4
Irina Vērdiņa
5
Sergejs Lukašonoks
6
Vadims Krimans
7
Didzis Vanags
8
Ērika Pačkajeva
9
Rimma Romanova
10
Margarita Mickeviča
11
Renāte Jackeviča
12
Anita Anna Bartuša
13
Vladislavs Stivriņš
14
Iveta Soldāne
15
Vilhelmīne Mežiniece
16
Broņislavs Kalvāns