2009.gada 6.jūnija Aglonas novada domes vēlēšanas
Mūsu spēks vienotībā
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Antons Beķis
2
Lolita Solima
3
Andris Ruduks
4
Valentīna Vasiļjeva
5
Aivars Rivars
6
Nadežda Ivanova
7
Vladimirs Afanasjevs
8
Sergejs Kormiļcevs
9
Feoktists Pušņakovs
10
Edgars Pēterāns
11
Ludmila Pļešanova
12
Sarmīte Kampāne
13
Valentīna Gribuška
14
Maksims Matvejevs
15
Marija Vaišle
16
Aija Strole