2009.gada 6.jūnija Kuldīgas novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Inga Bērziņa
2
Aleksandrs Lange
3
Viktors Gotfridsons
4
Ilmārs Pilenieks
5
Ināra Rozentale
6
Brigita Freija
7
Juris Štorhs
8
Daina Bērende
9
Artis Gustovskis
10
Dace Reinkopa
11
Kaspars Rasa
12
Ināra Paiča
13
Arvis Sprude
14
Jānis Miņins
15
Inta Freiberga
16
Lija Šēle
17
Artis Roberts
18
Lidija Petrevica
19
Uldis Komarovskis
20
Pēteris Gobzemis