2009.gada 6.jūnija Kuldīgas novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ināra Oļena
2
Baiba Mikāla
3
Andrejs Uzulēns
4
Juris Perluhins
5
Māris Rozentāls
6
Oskars Pērkons
7
Artūrs Zazerskis
8
Uģis Rukuts
9
Sergejs Rozītis
10
Melānija Mazberga
11
Jānis Baukšis
12
Juris Kramēns
13
Raimonds Ansons
14
Ingrīda Stepānova
15
Marija Cīrule
16
Jānis Valdmanis
17
Aija Piļka
18
Ausma Burkovska
19
Alvis Ausmanis
20
Rita Stara