2009.gada 6.jūnija Kuldīgas novada domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Guntis Būmeisters
2
Andris Ozolnieks
3
Vilnis Mūrnieks
4
Indulis Sarma
5
Inga Sproģe
6
Nauris Šīmans
7
Normunds Sproģis
8
Māris Millers
9
Artis Šimpermanis
10
Andrejs Jansons
11
Matīss Šmidbergs
12
Mārtiņš Puķe
13
Renāte Ozola
14
Jānis Caune
15
Mārtiņš Blūms
16
Modris Ūdriņš
17
Jānis Līdaks
18
Aivis Ozols
19
Aiva Kraule
20
Modris Fokerots