2009.gada 6.jūnija Kuldīgas novada domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(17) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Dainis Pilskungs
2
Valdis Plaudis
3
Ziedonis Anšics
4
Dace Jamonte
5
Guntra Krūkliņa
6
Jolanta Derkevica-Pilskunga
7
Alvis Erbs
8
Andris Lagzdiņš
9
Jānis Bruzinskis
10
Ornets Āķis
11
Kārlis Blūms
12
Jānis Sprugevics
13
Jānis Auziņš
14
Gatis Rozenfelds
15
Armanda Sokolovska
16
Anda Rozentāle
17
Jānis Šmēdiņš