2009.gada 6.jūnija Kuldīgas novada domes vēlēšanas
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
MEINARDS MĒTELIS
2
OSKARS PUTRA
3
ARTIS GOLDMANIS
4
EDGARS AIŠPURS
5
VILNIS BEŅĶIS
6
NAURIS BERGMANIS
7
MĀRIS ČĪMA
8
INTA JANSONE
9
JĀNIS OKMANIS
10
ZIEDONIS PETROVICS
11
TOMS ŠMĒDIŅŠ
12
RASMA ZARIŅA
13
MĀRIS UŠPELIS
14
IVETA VĒRA
15
GUNĀRS GUTLANDS
16
AIVARS JUNKERS
17
EDIJS OZOLIŅŠ
18
JURIS ULLAS
19
BRIGITA BINDARE
20
GUNTIS STUCERS