2009.gada 6.jūnija Kuldīgas novada domes vēlēšanas
Partija "Mūsu zeme"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Leons Cēbergs
2
Valdis Cimermanis
3
Arnis Kadiķis
4
Aivars Brencis
5
Guntis Agris Kormis
6
Juris Brēdiķis
7
Juris Rudakovs
8
Vega Kūma
9
Inese Kalniņa
10
Artis Bērics
11
Jānis Rimeiks
12
Ivo Solomahins
13
Agris Zanders