2009.gada 6.jūnija Kuldīgas novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Uģis Lagzdiņš
2
Guntra Buivida
3
Sigita Vaivade
4
Dzintars Erdmanis
5
Atis Broža
6
Raivis Millers
7
Raivo Šteins
8
Inese Kleinberga
9
Līga Lagzdiņa
10
Andris Zatlers
11
Egils Ābols
12
Ilze Lorence
13
Marģers Funka