2009.gada 6.jūnija Kuldīgas novada domes vēlēšanas
"DEMOKRĀTI.LV"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Vaira Brūdere
2
Artis Rozītis
3
Baiba Ivanovska
4
Ilgonis Heinackis
5
Ramona Irbe
6
Aldis Dilāns
7
Uldis Vizbulis
8
Ineta Eņģele
9
Ainars Bierands
10
Ruta Orlova
11
Imants Kristovskis
12
Sigunds Zavickis
13
Elita Tisjaka
14
Indulis Laškovs
15
Daiva Krastiņa
16
Andris Upmalis
17
Zigmunds Milzarājs
18
Dzintra Roga
19
Jānis Rudzāts
20
Uldis Ante