2009.gada 6.jūnija Skrundas novada domes vēlēšanas
"DEMOKRĀTI.LV"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Nellija Kleinberga
2
Andris Vilnis Sadovskis
3
Vilnis Grāvelis
4
Dzintars Strauts
5
Mirdza Raga
6
Mārcis Jaunarājs
7
Ainārs Zankovskis
8
Rudīte Kronlaka
9
Gunta Stepanova
10
Ieva Gerdena
11
Andrejs Salmins
12
Ints Folkmanis
13
Valda Grīnberga
14
Gunārs Zeme
15
Rihards Valtenbergs
16
Arvīds Kalniņš
17
Raimonds Lapuķis
18
Marina Lākute