2009.gada 6.jūnija Skrundas novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Santa Lencberga
2
Igors Norvaišs
3
Inta Bergmane
4
Juris Jaunzems
5
Inese Ivāne
6
Inga Flugrāte
7
Svetlana Rudzīte
8
Armands Freidenfelds
9
Gita Johansone
10
Aivars Vīķis
11
Vilnis Fogelis
12
Alvis Rožkalns
13
Vineta Cāzere
14
Sandra Skalbe