2009.gada 6.jūnija Skrundas novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Benita Lielāmere
2
Ieva Zuntmane
3
Ēriks Grinbergs
4
Ainars Piļeckis
5
Andris Norvaišs
6
Armands Ozerovs
7
Jānis Brūveris
8
Madara Nikāze
9
Inese Broka
10
Atis Kokmanis
11
Osvalds Sulojevs
12
Sindra Bloka
13
Kaspars Lankovskis
14
Jānis Lielāmers
15
Silva Daubare