2009.gada 6.jūnija Skrundas novada domes vēlēšanas
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Inga Rence-Remte
2
Aldona Zīdere
3
Ligita Zavicka
4
Dainis Eisaks
5
Līvija Ancāne
6
Ingrīda Strazdiņa
7
Vita Eglīte
8
Māris Andersons
9
Oskars Zaļkalns
10
Sarmīte Geine
11
Artis Dziemids
12
Dace Mickus
13
Kristaps Špels
14
Anta Storķe
15
Andis Daubaris