2009.gada 6.jūnija Skrundas novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ilgvars Veļika
2
Biruta Liepa
3
Dzintra Veģe
4
Aldis Zalgauckis
5
Ivars Grundmanis
6
Anda Vītola
7
Guntars Dreimanis
8
Zane Eglīte
9
Vijars Reihlers
10
Egita Kurme
11
Jana Kozjura
12
Ēriks Paculs
13
Helmuts Kalniņš
14
Oskars Zoniņš
15
Ainārs Brencis