2009.gada 6.jūnija Alsungas novada domes vēlēšanas
Vēlētāju apvienība "Suitu zeme"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Grigorijs Rozentāls
2
Gunārs Bloks
3
Lija Baumane
4
Andris Kaminskis
5
Aivars Sokolovskis
6
Juris Šteinbergs
7
Kalvis Slavinskis
8
Artis Pētersons
9
Dace Martinova
10
Ilze Bloka
11
Diāna Kalniņa
12
Sarmīte Rozgale
13
Skaidrīte Nagliņa