2009.gada 6.jūnija Alsungas novada domes vēlēšanas
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(8) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Voldemārs Dunajevs
2
Esmiralda Hlomova
3
Inta Miltoviča
4
Ausma Lintiņa
5
Modris Jēkabsons
6
Visvaldis Pūris
7
Diāna Brūkle
8
Viktors Senkevicins